*   *   *   *   *

 

"A művész feladata a misztérium elmélyítése" (F. Bacon)

 

Festészetemben a szavakkal elmondhatatlant, az élményekből lerakódott belső világot próbálom megragadni, így a látványszerű ábrázolás után az absztrakt kifejezést választottam, utat engedve a befogadó számára a szabad asszociációnak is.

 

Szegeden születtem, iskoláimat Szegeden illetve Budapesten végeztem.   
1985-ben angol nyelv- és irodalom szakos diplomát szereztem a JATE Bölcsészettudományi Karán, 2002-ben mentálhigiénés másoddiplomát a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán.  
     A Szegedi Szépmíves Céh Szabadiskoláját

kiváló minősítéssel végeztem 1994-ben. Mestereim voltak Novák András, Pataki Ferenc festőművészek.  
     2011-ben a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző karán rajz szakos tanári diplomát szereztem jeles minősítéssel, festő szakiránnyal. Aranyi Sándor, Sinkó János, Nagy Gábor és Gál Lehel festőművészek voltak mestereim.  
Rendszeresen részt veszek művésztelepeken Magyarországon, Erdélyben, 1990 óta szerepelek
csoportos kiállításokon. 

  • 17 egyéni kiállításom volt Magyarország különböző városaiban, galériáiban, képeim számos gyűjteményben szerepelnek Magyarországon, Erdélyben, Szlovákiában, Szlovéniában.

  • 2008-ban és 2012-ben elnyertem a Mártélyi Képzőművészeti Szabadiskola Alkotói díját.

  • 2012 óta tagja vagyok a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének.

  • 2015 elnyertem Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata  Művészeti Alkotói Támogatását.

  • 2018. Kapos Art Képző-és Iparművészeti Művészeti Egyesület

  • 2018.  BMC  (Barabás Miklós Céh, Kolozsvár)

 

*   *   *   *   *

 

Andrea Balló was born in Szeged, Hungary She graduated from the University of Szeged first with MA degree in English Language and Literature then with  BA as a teacher of art specified in painting.

She is member of the Society of Hungarian Artists (MAOE).

Her works can be found both in public and private collections in Hungary, Romania, Slovakia,Slovenia and Great Britain.

She is a regular participant in group exhibitions and has had  seventeen solo exhibitions so far.